سقوط کانادا در فهرست کشورهای “شاد”جهان

فهرست میزان شادی کشورهای جهان به روال هر سال از سوی موسسه Sustainable Development Solutions Network وابسته به سازمان ملل منتشر شد و کشور کانادا با چند پله نزول نسبت به سال گذشته در رده نهم جهان جای گرفت .

در این گزارش  هرچند عوامل اقتصادی مهم تلقی میشوند اما مهمتر از این عوامل نقش فوق العاده مهم عوامل اجتماعی است که در نهایت شادی مردم را رقم میزند. برای نمونه در این گزارش اشاره شده که علیرغم رشد اقتصادی باور نکردنیچین در سال های اخیر سطح شادی مردم در واقع کاهش پیدا کرده است. حتی در نروژ و سایر کشورهای نوردیک که  همیشه در صدر جدول شادترین کشورهای دنیا قرار گرفته اند عوامل اقتصادی رابطه مستقیمی با شادی مردم ندارند. در بینفاکتورهایی که در تهیه این فهرست مورد لحاظ قرار می گیرند باید به سرانه تولید ناخالص ملی ، امید به زندگی،حمایت اجتماعی ، اعتماد بخشندگی و آزادی برای انتخاب گزینه های زندگی اشاره کرد.

در واقع منظور از حمایت اجتماعی سطح اعتماد مردم به دولت در روزهای سختی است که آنها به کمک دولت نیاز دارند. کیفیت روزهای بازنشستگی و بیمه های درمانی از مهم ترین معیارهای حمایت اجتماعی به شمار میرود.آزادی برای انتخاب گزینه های زندگی هم  نشان میدهد که مردم یک کشور خاص چقدر در انتخاب های خود آزاد هستند. مثلا این که مردم یک کشور توانایی این را داشته باشند که به راحتی در کشوری دیگر کار کنند یا درس بخوانند یکی از بخش های مهم این شاخص است.شاخص بخشندگی هم نشان میدهد که مردم یک کشور تا چه حد در برابر دیگران حس نوع دوستی و انسان دوستی نشان میدهند.

با در نظر گرفتن این فاکتورها فنلاندی ها همچنان به عنوان شادترین ملت جهان شناخته می شوند و پس از آنها به ترتیب کشورهای دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش قرار دارند. کانادا در حالی در رتبه نهم جای گرفته که سال گذشته هفتم شده بود. آمریکا امسال با  تنزل در جایگاه هجدهم قرار گرفته و از جمع ده کشور برتر خارج شده است . ایران هم با یازده رتبه تنزل در جایگاه 117 قرار گرفته است .

بهترین رتبه های کانادا در فهرست امسال ، رتبه هشتم از نظر امید به زندگی و رتبه نهم از نظر آزادی های اجتماعی به شمار می روند. در ادامه نگاهی داریم به جزییات فهرست امسال :

خوشحال 2