سرقت 148 ساپورت از فروشگاه لولولمن در وسط روز کاری!(فیلم)

به دنبال سرقتهای زنجیره ای از فروشگاه های لولولمن در کالیفرنیا ، سه زن در بعداظهر روز یکشنبه دست به سرقت 148 ساپورت از فروشگاه لولولمن در شهر فرسنو زدند.

این سه زن خیلی  راحت وارد فروشگاه در شمال غربی فرسنو شده و کیسه هایشان را با انواع ساپورتها از رنگها و سایزهای مختلف پر کردند.

قیمت این ساپورتها بین 92 تا 148 دلار است و به طور تقریبی این سرقت 17 هزار دلار به این فروشگاه ضرر مالی زد .

سه زن سارق صورت خود را پوشانده بودند و در میان بهت و حیرت مشتریان و مدیر فروشگاه ، به سرعت کیسه هایشان را پر کردند.

تاکنون در سرقتهای زنجیره ای از فروشگاه های لولولمن ظرف یک ماه گذشته در شهرهای برکلی ، استنفورد ، گیلروی و هیلزدیل نزدیک به 145 هزار دلار البسه به سرقت رفته است.