سرشاخ شدن پاندای باغ وحش تورنتو و آدم برفی(فیلم)

panda

دا مائو پاندای باغ وحش تورنتو یکی از جذاب ترین حیوانات این مکان محسوب می شود. او یک بار بخاطر واکنشش به برف تورنتو و حرکات شیطنت آمیزش در برف چهره ای جهانی شد .

با بارش برف سنگین در تورنتو در روزهای اخیر ، مسئولان باغ وحش برای دا مائو یک آدم برفی درست کردند تا او و بازدید کنندگان را سرگرم کرده باشند.

کلیپ ویدئویی بازی او با آدم برفی یکی از پربیننده ترین کلیپهای این هفته یوتیوب محسوب می شود: