سال آینده مالیات مسکن در برامپتون و میسی ساگا به مراتب بیش از تورنتو خواهد بود

دومین و سومین شهر بزرگ GTA دیروز بودجه سال آینده خود را تصویب کردند هر چند خبرهای خوبی برای صاحبخانه ها در پی نداشت.

در بودجه سال آینده ، برای منازلی با ارزش برآوردی 500 هزار دلار در برامپتون  5278 دلار مالیات و  در میسی ساگا 4498 دلار مالیات در نظر گرفته شده است در حالیکه در تورنتو برای همین خانه با ارزش 500 هزار دلار مالیات 3495 دلاری منظور می شود.

به این ترتیب صاحبخانه ها  در میسی ساگا باید در سال آینده 2.9 درصد بیشتر مالیات بپردازند . با این حال بانی کرامبی شهردار میسی ساگا به مترو گفت عادلانه نیست مالیات مسکن در این شهر با تورنتو مقایسه شود چون این دو شهر در دو مقیاس کاملا متفاوت قرار دارند.

به گفته او در میسی ساگا شهرداری به شدت وابسته به مالیات مسکن دریافتی است در حالیکه در تورنتو مالیات مسکن تنها یکی از راه های درآمد شهرداری است و مالیات تنباکو ، مالیات مشروبات الکلی ، مالیات خودرو شخصی ، مالیات پارکینگ و.. منابع مالی شهرداری محسوب می شوند.

از سوی دیگر لیندا جفری شهردار برامپتون هم تاکید کرد این افزایش مالیات برای بسیاری از ساکنان دشوار خواهد بود با این حال به هنگام تنظیم بودجه برامپتون بایستی اولویت ها در نظر گرفته می شد. مالیات مسکن در برامپتون در سال آینده افزایش 3.3 درصدی خواهد داشت.