سارقانی که روی پیرزن اسلحه کشیده بودند ، با عذرخواهی صحنه را ترک کردند(فیلم)

RobberyGodBless_848x480_885843523915

دوربین منزلی در شهر میلواکی لحظات عجیبی از یک سرقت نیمه تمام مسلحانه را ضبط کرد.

در این تصاویر دو مرد به قصد سرقت از پیرزنی به سوی خودرو او آمده و در حالیکه اسلحه دست داشتند درب خودرو را باز کرده و از پیرزن می خواهند تا پول نقدش رابه آنها بدهد.

اما کریستی ولش که از کلاس سرامیک سازی اش به خانه برمی گشت ، به آنها می گوید از بیمارستان آمده و تازه عمل جراحی انجام داده است !

در چرخشی ناگهانی ، دو سارق از او عذرخواهی کرده و برای او آرزوی سلامت می کنند و از محل خارج می شوند!

آلفرد همسر کریستی می گوید این دوربین را ده سال پیش نصب کرده بود ولی هرگز از آن استفاده نکرده بود ولی این بار می تواند به دستگیری سارقان کمک کند و پلیس از اینکه تصاویر این سارقان مسلح را در اختیار دارد خوشحال است  هر چند که کریستی به پلیس گفته سارقان او جوانان مهربانی بودند و از آنها شکایتی ندارد!!