زنی در وال مارت برای خرید دفترمشق ارزان روی دیگر مشتریان اسلحه کشید(فیلم)

Michigan woman pulls loaded gun in Walmart during fight over school supplies

عادت کرده ایم همیشه خبرهای هیجان انگیز و بعضا عجیبی را درباره ماجراجویی خریداران به هنگام حراج های آخر سال و باکسینگ دی بخوانیم . ولی این بار فروش وسایل ارزان قیمت مدرسه در وال مارت در ایالت میشیگان خبرساز شده و یکی از مادرانی که قصد داشت تنها دفترمشق باقی مانده در فروشگاه را خریداری کند ، وقتی با اصرار دیگر مادران مواجه شد ، اسلحه پر را از کیفش در آورد و به شیوه خودش به غائله خاتمه داد.

ماجرا در شهر نووی در ایالت میشیگان رخ داد و وقتی مشاجره چهار زن برای اینکه کدام یک باید تنها دفترچه مشق باقی مانده را بردارد بالا گرفت  و یکی از زنها موهای زن دیگری را کشید ، مادر 51 ساله دست در کیفش کرد و اسلحه ای را به سوی سه مشتری دیگر گرفت.

با توجه به اینکه زن مذکور مجوز حمل اسلحه داشته و هیچکدام از مشتریان شکایتی از این ماجرا نداشته اند ، پلیس پرونده ای در این مورد تشکیل نداده است!