زنی بخاطر پوشش نامناسب از مرکز خرید در وینیپگ بیرون انداخته شد(فیلم)

mall

زنی در منیتوبا از اینکه مامورین انتظامی یکی از مراکز خرید وینیپگ او را از ساختمان بیرون انداختند، احساس حقارت می کند و مورد آزار روحی قرار گرفته است . سیرا اندرسون 21 ساله می گوید که با پوشیدن یک شورت ، تاپ کراپ و جلیقه به مرکز خرید کیلدونان رفته بود و مشغول تماشای گوشی های جدید در مغازه ای بود که یکی از مامورین به او نزدیک شد و گفت که باید به سرعت مرکز خرید را ترک کند وگرنه به جرم بی شرمی عمومی مشمول جریمه خواهد شد.

اندرسون اشاره می کند شورتی که به پا داشته را از همان مرکز خرید گرفته بود و  حالا بخاطر پوشیدنش باید از آنجا بیرون می رفت !!

او تاکید می کند اعتماد به نفس بالایی دارد ولی نمیداند اگر این اتفاق برای زنانی با اعتماد به نفس کمتر رخ دهد ، چه عواقب روحی در انتظارشان خواهد بود.

بدنبال رسانه ای شدن این واقعه ، مدیر مرکز خرید کیلدونان از اندرسون عذرخواهی کرده و اشاره کرده مامورانی که دست به این کار زدند دیگر در این مرکز خرید کار نمی کنند .