زامبی ها شنبه بعداظهر به ونکوور حمله می کنند

zombie3

برنامه رژه زامبی ها در ونکوور امسال نسبت به سالهای گذشته دچار تغییر شده و کمی دیرتر برگزار خواهد شد.

امسال زامبی ها   یک هفته دیرتر در شهر حضور پیدا می کنند و روز  شنبه 10 سپتامبر شهر را به تسخیر خودشان درمی آورند.

مکان شروع برنامه هم به سبک و سیاق سالهای گذشته مقابل Art Gallery خواهد بود.مراسم بین ساعات چهار تا شش بعداظهر برگزار می شود.

از آنجا زامبی ها راهی خیابان دنمن شده و بعد در English Bay قدم می زنند تا به مجسمه های مردان خندان برسند.

سال گذشته تقریبا 2500 زامبی مرکز شهر را اشغال کردند و انتظار می رود امسال تعداد بیشتری در این مراسم جالب حضور یابند.