رکورد جدید گرمای هوای تورنتو در ماه فوریه

به گزارش سازمان هواشناسی کانادا ، گرمای این روزهای تورنتو در دهه های اخیر بی سابقه بوده است.

هوای تورنتو در روز 18 فوریه گرمتر از هر سال دیگری 11.9 درجه بالای صفر بود. رکورد قبلی مربوط به سال 2011 با 10.8 درجه بود. در وینزر دمای هوا به شکل عجیبی به 19 درجه بالای صفر رسید که 7 درجه از رکورد سال 2011 بالاتر بود!!

بنا به همین گزارش این هوای گرم و آفتابی دست کم تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت و تمامی مناطق انتاریو ازوینزر و بنکرافت تا نورت بی و تاندربی را دربرخواهد گرفت.

از روز سه شنبه با ابری شدن هوا شاهد بارش های پراکنده در سطح استان خواهیم بود.