رویارویی غیرمنتظره زوج نیوفاندلندی با خرس قطبی در حیاط پشتی منزل!

کری دایسون می‌گوید او و شوهرش بعد از رویارویی «وحشتناکی» که در حیاط پشتی منزلشان نزدیک به بلیک تیکل واقع در لابرادور داشتند، خوش‌شانس هستند که زنده مانده‌اند.

آن‌ها در خانه تابستانی‌شان در باتو برای صبحانه نشسته بودند که شوهر دایسون دید دو خرس قطبی دارند دور کابین دوست‌شان که نزدیک کابین آن‌ها بود سرک می‌کشند و یکی از آن‌ها دم در و دیگری نزدیک پنجره است. شوهر دایسون سوار اسنوموبیل خود شد و صدای آن موجب شد خرس‌ها بترسند.

دایسون گفت: «او خانه آمد و تفنگش را هم آورد چون نمی‌دانستیم چه می‌شود». و خوب هم شد که این کار را کرد چون حدود 30 دقیقه بعد یک خرس دم در کابین آن‌ها بود و ظاهرا خیلی هم خرس خوش‌اخلاقی نبود.

این زوج روی پنجره‌ها و درها کوبید تا حیوان را بترساند اما او تکان نخورد و به آن‌ها زل زده بود. دایسون گفت: «داشت به ما غرولند می‌کرد اما تکان نمی‌خورد. می‌خواست شکار کند. به نظرم ما شکارش بودیم.»

خرس حتی پارچه اسنوموبیل شوهر دایسون را گاز گرفت و کند. او تفنگش را چهار بار در هوا شلیک کرد اما خرس تکان نمی خورد. آن موقع آن‌ها فقط دو گلوله داشتند. با این حال آنها خوشبختانه در نهایت مجبور نشدند به خرس شلیک کنند.

حرس2

آن‌ها به همسایه‌هایی زنگ زدند که صاحب کابین کناری‌شان بودند و آن‌ها توانستند با استفاده از ماشین‌شان خرس را بترسانند. دایسون گفت: «تمام راه به سمت خانه را داشتم گریه می‌کردم». همسایه‌شان به آن‌ها گفت خرس بعد از رفتن آن‌ها یک بار دیگر هم برگشت.

او گفت مشاهده خرس‌های قطبی در منطقه عجیب نیست، اما آن‌ها معمولا فقط رد می‌شوند و کسی را اذیت نمی‌کنند.

در واقع آن‌ها در یک ساعت چهار خرس دیدند که بعضی‌های‌شان تهاجمی برخورد می‌کردند. شوهر دایسون گفت تا به حال ندیده بود خرس‌های قطبی اینطور رفتار کنند و این دیدگاهش نسبت به آن‌ها را تغییر داده است.

در عین حال، دایسون هم گفت هنوز چشم‌های خرس قطبی را می‌بیند که به او زل زده است. او گفت: «ممکن است روزها طول بکشد تا بتوانم آن را از جلوی چشمانم دور کنم».