روز جمعه با خرید بلیط سینما ،پاپ کورن رایگان دریافت کنید

pop

بسیاری از سینما روها ترجیح می دهند فیلم مورد علاقه شان را در حال خوردن پاپ کورن تماشا کنند.

با در پیش بودن روز ملی پاپ کورن (19 ژانویه) شرکت سینه پلکس اعلام کرد روز جمعه تمامی دارندگان کارتهای SCENE بابت هر بلیط سینمای خریداری شده ،یک پاپ کورن دریافت خواهند کرد.

تمامی سینماروها درسرتاسر کانادا این امکان را دارند که با حضور در یکی از 163 مجموعه سینمایی سینه پلکس پاپ کورن رایگان خود را دریافت کنند.

آنها باید برای دریافت پاپ کورن کارت SCENE خود را به همراه داشته باشندو یا اینکه کد دقیق آن را به کارکنان سینما ارائه دهند.