روزی که ترودو جونیور با جاستین به دفتر نخست وزیری رفت(فیلم)

troo

هدین ترودو پسر سه ساله جاستین ترودو روز گذشته همراه با پدرش در دفتر نخست وزیری حاضر شد.

حضور او طبیعتا با واکنش گرم سایر اعضای کابینه و مقامات رسمی حاضر در ساختمان پارلمان کانادا مواجه شد هر چند هدین بیشتر موقع مشغول بازی با تلفن همراه پدر بود!

او به هنگام مصاحبه تلویزیونی پدر برای لحظاتی در کنار او دوام آورد ولی بعد ترجیح داد به دور از نگاه دوربین در محلی پنهان شود!