رشد شمار آپارتمانهای استیجاری در تورنتو

با استناد به گزارشی جدید، با ورود عرضه جدید آپارتمان‌ها به بازار و از بین رفتن کنترل‌ها بر اجاره خانه‌ها، مشکل کمبود آپارتمان در تورنتو بالاخره رو به حل شدن دارد. 

شرکت تحقیقاتی اوربنیشن گفت در فصل دوم امسال نرخ خالی بودن خانه‌ها به ۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تا به حال است. افزایش اجاره خانه از ۱۰.۳ درصد در سال گذشته به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد و هزینه یک واحد متوسط ۷۹۴ فوت مربعی را به ۲۴۷۵ دلار رساند.

در دوازده ماه منتهی به ژوئن ۹ ساختمان که روی هم رفته ۳۰۷۸ واحد دارند وارد بازار شدند که یک رکورد ۲۵ ساله برای تکمیل سالانه ساختمان‌ها بود. با وجود اینکه ساخت‌و‌ساز جدید گامی به عقب برداشته، تعداد واحدهای پیشنهادشده توسط سازندگان به رکورد ۴۴۰۹۳ رسید.

با استناد به گزارش اوربنیشن، «رشد واحدهای اجاره‌ای مسکونی به خاطر حذف اخیر کنترل اجاره برای ساختمان‌های جدید توسط دولت استانی بود».

این شرکت همچنین گفت دیگر برنامه‌های تشویقی برای مسکن اجاره‌ای جدید از جمله تعویق هزینه‌های توسعه و گسترش وام‌های ساخت‌و‌ساز هزینه پایین توسط سازمان وام مسکن و مسکن کانادا به رشد واحدهای اجاره‌ای کمک کردند.