رتبه ششم کانادا در شاخص دمکراسی جهان از نگاه اکونومیست

جدول سالیانه شاخص دمکراسی جهان این هفته از سوی نشریه معتبر اکونومیست منتشر شد و کانادا همچون سال گذشته با کسب 9.5 امتیاز از ده امتیاز ممکن همراه با ایرلند مشترکا در دنیا ششم شد.

معیار های سنجش و مقایسه برای این فهرست  نسبتاً پیچیده و بر اساس «پروسه انتخاباتی و پولورالیسم»، «عملکرد حکومت»،  «مشارکت سیاسی»، «فرهنگ سیاسی» و «آزادی های مدنی» قرار دارند ؛هر چند هرکدام از این معیار های به  و جوه گسترده دیگری بستگی دارند.

متدولوژی اکونومیست از نقطه نظر سیاسی معتبر است ولی ممکن است  از نقطه نظر اقتصاد سیاسی توسعه  که  شاخص توسعه انسانی و یا شرایط اقتصادی و تفاوت بین فقر و ثروت  درآن اهمیت ویژه ای دارد ،دچار ایراداتی باشد.

ولی موضوعاتی هم چون مشارکت زنان، درصد با سوادی، شکنجه، فشار دینی و نظامی، وضع اقلیت ها در پروسه سیاسی، ایجاد ترس و وحشت برای منتقدان، استقلال قضاوت و آزادی های گوناگون مدنی  از جمله ۶۰ موضوعی هستند که در ارزیابی از دموکراسی بکار گرفته شده اند. منابع اطلاعاتی اکونومیست را مؤسسات معتبر بین المللی تشکیل می دهند.

در این فهرست نروژ بار دیگر در صدر کشورهای دنیا از این نظر قرار گرفته و ایسلند ، سوئد و نیوزلند و دانمارک در رده های بالاتر از کانادا قرار گرفته اند.

بنا به این آمار تنها 4.5 درصد از جمعیت دنیا در دمکراسی کامل زندگی می کنند در حالیکه 44.3 درصد ساکن کشورهایی هستند که در آن دمکراسی خدشه دارد . آمریکا ، ژاپن ، هند و کلمبیا از این دسته کشورها هستند.

در مجموع امتیاز جهانی کشورها به طور متوسط از 5.52 در سال 2016 به 5.48 کاهش یافته و 89 کشور در مواردی چون آزادی رسانه و یا آزادی بیان عملکرد بدتری داشته اند.

کانادا در زمینه آزادی های اجتماعی نمره کامل را کسب کرده ولی در زمینه میزان مشارکت سیاسی هنوز راه زیادی در مقابل دارد و حتی مشارکت 68.49 درصدی مردم کانادا در انتخابات سال 2015 کافی به نظر نمی رسد. در زمینه عملکرد دولت هم کانادا با 9.64 در کنار نروژ و سوئد بهترین عملکرد را داشته است .

ایران با چهار پله صعودنسبت به سال گذشته در بین 167 کشور حهان با کسب تنها 2.55 امتیاز در رده 150 جهان قرار گرفته است .

دمکراسی 1

 

دمکراسی 2