رتبه جهانی قابل قبول کانادا از نظر میزان حاکمیت قانون در کشور

نتایج پروژه تحقیقاتی جامعی که در ارتباط با کیفیت رعایت و اجرای قوانین و مقررات قضایی و با مشارکت بیش از 97 هزار نفر (2500 حقوقدان) در بیش از 113 کشور دنیا توسط موسسه The World Justice Project انجام شده ، نظام قضایی کشورهای اسکاندیناوی را در در صدر فهرست بهترین دولتهای قضایی دنیا قرار می دهد.

بر اساس این گزارش جامع ، 113 کشور در 8 معیار مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.

مهمترین معیار ، محدودیت قدرت حکومتی است که طی آن میزان محدودیت و تابعیت مقامات سیاسی کشورها را ذیل قانون همان کشورها، مورد بررسی قرار خواهد داد. در این فاکتور، با توجه به ابزارهای نهادی و قانون اساسی هر کشوری و با توجه به شفافیت دستگاه های موجود در هر نظامی در سایه قوانین تصویبی به تبعیت و الزام مسؤولان آن نظام در سایه ی قانون، خواهد پرداخت.

همچنین، نظارت نهادهای غیردولتی بر نهادهای دولتی، همچون آزادی مطبوعات در این قسمت ارزیابی و لحاظ شده است. از دیگر معیارهای این تحقیق باید به فقدان فساد اداری، نظم و امنیت، رعایت حقوق بنیادین بشری، دولت شفاف و پاسخگو ، ضمانت اجرای قوانین ، عدالت مدنی –حقوقی و عدالت جنایی – کیفری اشاره کرد.

با توجه به اینکه ارزیابی تغییرات کشورها در طول بازه ی زمانی مشخص گزارش حاضر، به میزان قوانین تصویبی توجهی ندارد، بلکه به کارکرد حقیقی این قوانین در عمل، نظر دارد و شاخص هایی چون سطح فساد، حدود اختیارات دولت، کارآمدی نظام های کیفری و مدنی، مدیریت جرم و امنیت و وضعیت حقوق بنیادی در هر کشور را در نظر می گیرد.

بر این اساس کشور دانمارک در شمال اروپا با امتیاز 0.89 همچون سال گذشته در رتبه نخست باقی می ماند و  دیگر کشورهای اسکاندیناوی- نروژ، فنلاند وسوئد – در رده های دوم تا چهارم قرار می گیرند. کانادا با دو پله صعود نسبت به سال گذشته در رده دوازهم دنیا با امتیاز 0.81 قرار می گیرد. جایگاه کانادا در هر کدام از معیارهای یاد شده را در ادامه مرور می کنیم:

law1

law2

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها