راهکار جدید وزارت مهاجرت کانادا برای محاسبه دقیق تر زمان رسیدگی به پرونده های متقاضیان

immigrsation

وزارت مهاجرت کانادا از این ماه شیوه جدیدی را برای محاسبه زمان رسیدگی به پرونده های متقاضیان مهاجرت به کار گرفته تا به این ترتیب متقاضیان امکان برنامه ریزی دقیقتری را برای نقل مکان به کشور جدیدشان داشته باشند.

تاکنون زمان رسیدگی به پرونده ها بر اساس متوسط نهایی شدن آنها در گذشته نزدیک صورت می گرفت اما به گفته مسئولان وزارت مهاجرت معیار زمان اعلام شده  از این پس تعداد پرونده های در نوبت و سقف پذیرش سالیانه خواهد بود. بنا به گفته بئاتریس فنلون سخنگوی وزارت مهاجرت تاکنون تمامی زمانهای اعلام شده به نوعی میانگین زمانی بود که 80 درصد پرونده ها در سال قبل به نتیجه رسیده بود.

اما با توجه به تغییر میزان دریافت پرونده ها و تغییرات ایجاد شده در قوانین شاید زمانهای اعلام شده در سایت وزارت مهاجرت نمی توانست برای کسانی که امسال پرونده خود را تحویل می دادند ، دقیق باشد . جدول زمانی جدید با احتساب شرایط موجود برای پرونده ها به متقاضیان اعلام می کند اگر امروز درخواست خود را تحویل دهند ، به طور عادی چقدر باید منتظر گرفتن جواب نهایی باشند.

شیوه جدید محاسبه زمان رسیدگی شامل متقاضیان اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگها و مادربزرگها ، کارگران ماهر استان کبک، متقاضیان ویزا استارت آپ و پرونده های بشردوستانه خواهد بود و متقاضی با مراجعه به لینک مورد نظر پس از وارد کردن اطلاعات اولیه پرونده اش می تواند از مدت زمان رسیدگی به آن در شرایط فعلی مطلع شود.

برای مثال مدت زمان رسیدگی به متقاضیان اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگها و مادربزرگها در شیوه جدید کمتر شده و بین 20 تا 24 ماه است .