راننده ریچموندی پس از تصادف در پمپ بنزین از محل گریخت(فیلم)

STUPID_BLURRED

راننده 33 ساله ریچموندی که تصور می کرد با زرنگی پس از تصادف در پمپ بنزین از محل فرار کرده ، نه تنها برای 24 ساعت حق رانندگی ندارد و خودرویش هم برای مدتی در اختیارش نخواهد بود ، بلکه باید چندین برگ جریمه در آخر ماه پرداخت کند.

در کلیپی که در سایت ری ادیت پست شده ،خودرو  فورد اف 150 در پمپ بنزین خیابان نایت و پنجاه و هفتم شرقی به بسته های آب معدنی و یک تیر کوتاه برخورد می کند.

راننده خودرو پس از پیاده شدن و مشاهده وضعیت بجای اینکه با پلیس تماس بگیرد و منتظر حضور مامورین بماند ، سوار خودرو شده و پس از برخورد مجدد با تیر زرد رنگ از محل می گریزد. او به فریاد یکی از حاضرین که به او یادآوری می کند نمی تواند براحتی بگریزد و همه چیز با دوربین ثبت شده هم توجهی نمی کند.

مامورین پلیس دقایقی بعد در محل حاضر شدند  و پس از مشاهده فیلم و  شناسایی راننده به منزل او مراجعه کرده و ضمن بردن خودرو ، برگه های جریمه را به او تحویل دادند.