راننده ریچموندی پس از تصادف در پمپ بنزین از محل گریخت(فیلم)

راننده 33 ساله ریچموندی که تصور می کرد با زرنگی پس از تصادف در پمپ بنزین از محل فرار کرده ، نه تنها برای 24 ساعت حق رانندگی ندارد و خودرویش هم برای مدتی در اختیارش نخواهد بود ، بلکه باید چندین برگ جریمه در آخر ماه پرداخت کند.

در کلیپی که در سایت ری ادیت پست شده ،خودرو  فورد اف 150 در پمپ بنزین خیابان نایت و پنجاه و هفتم شرقی به بسته های آب معدنی و یک تیر کوتاه برخورد می کند.

راننده خودرو پس از پیاده شدن و مشاهده وضعیت بجای اینکه با پلیس تماس بگیرد و منتظر حضور مامورین بماند ، سوار خودرو شده و پس از برخورد مجدد با تیر زرد رنگ از محل می گریزد. او به فریاد یکی از حاضرین که به او یادآوری می کند نمی تواند براحتی بگریزد و همه چیز با دوربین ثبت شده هم توجهی نمی کند.

مامورین پلیس دقایقی بعد در محل حاضر شدند  و پس از مشاهده فیلم و  شناسایی راننده به منزل او مراجعه کرده و ضمن بردن خودرو ، برگه های جریمه را به او تحویل دادند.