دیروز ونکوور در محاصره مه هم زیبا بود(عکس)

21

دیروز صبح ونکووری ها با مه سنگینی که اکثر نقاط ونکوور بزرگ را پوشانده بود، غافلگیر شدند.

ترافیک صبحگاهی در برخی از نقاط کلیدی از جمله پل های لاینزگیت و بریج من ، رفت و آمد خودروها را کندتر از همیشه کرد و رانندگان در بزرگراه یک آرام تر از سایر روزها حرکت می کردند و برخی هم دیرتر به محل کار خود رسیدند.

اما در کنار این مشکلات ترافیکی ، مناظر زیبایی در نقاط مختلف شهر بوجود آمده بود که هر رهگذری را به استفاده از تلفن همراهش برای گرفتن عکسی یادگاری از گوشه و کنار شهر ترغیب می کرد.

11

19

18

17

16

15

14

13

12