دو جریمه 368 دلاری برای راننده ونکووری بخاطر استفاده از تلفن همراه در فاصله هشت دقیقه

راننده یک خودرو کرایه ای در ونکوور شاید تا آخر عمرش دیگر از تلفن همراهش در حین رانندگی استفاده نکند.

او این هفته بخاطر استفاده از تلفن همراه در فاصله کمتر از هشت دقیقه  دو باردر خیابان گرنویل  جریمه شد و حالا باید بخاطر اصرار در ادامه مکالمه در فاصله شش چهارراه ، 736 دلار جریمه بپردازد.

او اولین بار چهارشنبه بعداظهر در تقاطع وست برادوی و گرنویل بخاطر استفاده از یک وسیله الکترونیکی در حین رانندگی 368 دلار جریمه شد .

اما ظاهرا این جریمه برای پایان مکالمه کافی نبود و در حالیکه همچنان سوار برخودرو هیوندایی د رخیابان گرنویل مشغول رانندگی بود ، توسط یکی دیگر از مامورین پلیس ونکوور به کنار خیابان هدایت شد و برگه جریمه 368 دلاری دیگری دریافت کرد.

پلیس ونکوور با انتشار تصاویری از دو برگ جریمه این فرد در رسانه های اجتماعی این تجربه را گران و خطرناک توصیف کرد و البته تاکید کرد راننده هشت پوینت منفی هم دریافت خواهد کرد.