دو بار استفاده از تلفن همراه در عرض شش دقیقه برای راننده حواس‌پرت ونکووری 1800 دلار‌ آب خورد

راننده‌ای اهل ونکوور که به خاطر رانندگی با حواس‌پرتی دو بار در فقط شش دقیقه جریمه شد، حالا باید غرامتی قابل توجه بپردازد. این اتفاق ساعت 10 صبح روز دوشنبه در حالی افتاد که پلیس ونکوور به عنوان بخشی از عملیات‌ ماه «رانندگی در حال حواس‌پرتی» نظارت بیشتری بر رانندگی مردم داشت.

سرهنگ جیسون روبیلارد گفت: «افسران ما در یکی از مناطق شهر متمرکز شدند و حدود یک بلوک آن طرف‌تر از جای اصلی ما افسران اضافی هم قرار داده بودیم».

او اضافه کرد: «این فرد به خاطر استفاده از دستگاه الکترونیک در هنگام رانندگی کنار زده شد و جریمه دریافت کرد… در کمتر از شش دقیقه، همان راننده توسط یک افسر دیگر حدود یک بلوک آن طرف‌تر کنار زده شد و همان جریمه را دوباره دریافت کرد».

عکس‌های برگ جریمه که توسط پلیس منتشر شدند نشان می‌دهند که راننده یک ماشین هوندا سیویک نخستین برگ جریمه را ساعت 9:49 صبح در شماره 900 سیمور دریافت کرده و بعد برگ دوم را ساعت 9:55 در حدود شماره 800 سیمور گرفته است.

در هر مورد، راننده یک برگ جریمه 368 دلاری برای استفاده از دستگاه الکترونیک در حین رانندگی دریافت کرده است. اما این جریمه کل هزینه او بابت این دو اشتباه نخواهد بود. بر اساس قوانین جدید رانندگی در حین حواس‌پرتی بریتش کلمبیا که اخیرا تشدید هم شده، رانندگانی که طی یک بازه زمانی سه ساله دو بار برگ جریمه رانندگی در حین استفاده از دستگاه الکترونیک دریافت کنند، همچنین باید یک «حق ریسک راننده» 444 دلاری پرداخت کنند.

هر یک از آن جریمه‌ها ارزشی معادل چهار امتیاز منفی جریمه هم دارد. این در حالی است که اگر طی یک بازه زمانی 12 ماهه راننده هشت امتیاز منفی دریافت کند، یک جریمه 624 دلاری دیگر هم به او اختصاص پیدا می‌کند.

روی هم رفته، تمام این جریمه‌ها به این معنی خواهند بود که این راننده باید 1804 دلار پرداخت کند. البته این با این پیش‌فرض است که او هیچ امتیاز منفی دیگری اخیرا دریافت نکرده باشد.

روبیلارد گفت: «اگر کسی را می‌شناسید، از او بخواهید در حین رانندگی تلفن همراهش را کنار بگذارد. ارزشش را ندارد».

جریمه 1