دونده کانادایی در ماه هشتم بارداری از خط پایان ماراتن بوستون گذشت

julie-mcgivery

یکی از آرزوهای زندگی جولی مک گیوری 36 ساله شرکت در مسابقه ماراتن بوستون بود.

این هفته جولی که سی و  دومین هفته بارداری اش را پشت  سر می گذاشت ، در نهایت موفق شد با زمان شش ساعت و پنجاه دقیقه از خط پایان عبور کند هر چند رکوردش تقریبا دو برابر زمان سه ساعت و سی و پنج دقیقه ای بود که برای رسیدن به این مسابقه قبلا ثبت کرده بود.

او پس از مسابقه به سی بی سی گفت :« مدتها بود که منتظر چنین روزی بودم . بارها در حین مسابقه می توانستم کنار بکشم ولی تمام تلاشم را انجام دادم تا کاری که شروع کرده ام را به پایان برسانم. »

جولی که در شهر Moncton استان نیوبرانزویک زندگی می کند ، تاکید کرد در کیلومتر  37 مسابقه و در حالیکه تنها 5 کیلومتر دیگر به پایان مانده بود ، در کنار یک چادر امدادی نشست و واقعا به ترک مسابقه فکر کرد:« با خودم کلنجار می رفتم . پاها و زانوهایم به شدت درد می کردند ولی باخودم گفتم من سخت تلاش کرده ام که به اینجا برسم و می خواهم به فرزندانم بگویم که هیچ وقت نباید ناامید شوند. من نمیتوانم برای آنها تعریف کنم که “تقریبا” به خط پایان ماراتن بوستون رسیدم و چون درد داشتم کنار کشیدم  .من باید “واقعا ” به خط پایان برسم. »

جولی که دختری دو ساله در خانه دارد ، همان روزی که نامه تاییدیه حضور در مسابقه ماراتن را دریافت کرد متوجه شد باردار است و از همان روز تصمیم گرفت تا برای این مسابقات به تمریناتش ادامه دهد.

julie-mcgivery (1)