دولت کانادا اطلاعات تمامی مسافران آمریکایی رادر اختیار دولت آمریکا قرار می دهد

مرز

مسئولان مرزی کانادا بدون اعلام رسمی ،مدت کوتاهی است اطلاعات هزاران مسافر آمریکایی را در اختیار وزارت کشور آمریکا قرار می دهند.آمریکا نیز بزودی و پس از تصویب پارلمان کانادا اطلاعات مربوط به کل مسافرین کانادایی را در اختیار دولت کانادا قرار خواهد داد.

این تبادل اطلاعات برای افزایش امنیت و همچنین اجرای دقیق تر قوانین دو کشور صورت می گیرد.

دولت کانادا معتقد است از این اطلاعات می تواند برای شناسایی تروریستهای احتمالی و همچنین افرادی که از مزایای اجتماعی سواستفاده می کنند بهره گیرد.

بر اساس توافقی که در سال 2011 بین دو کشور منعقد شد ، دو کشور متعهد شدند از سیستم هماهنگی برای ثبت ورود و خروج اتباع شان به کشور دیگر استفاده کنند. بر این اساس به هنگام عبور فرد از مرز زمینی ، اطلاعات خروج فرد از یک کشور به منزله اطلاعات ورود او برای مامورین مرزی کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

به نوشته سی تی وی ،تا پیش از این دو فاز برنامه برای اتباع خارجی و افراد دارای کارت اقامت دائم آمریکا و کانادا اجرا شده بود ولی شامل شهروندان دو کشور نمی شد.

کانادا لایحه مربوط به اجرای فاز نهایی را در ژوئن 2016 به پارلمان ارائه کرد ولی هنوز به تصویب نرسیده و از این رو اطلاعات شهروندان کانادایی در آمریکا هنوز به این کشور تسلیم نمی شود.

در صورت دستیابی دولت کانادا به کل این اطلاعات ، شرایط برای شهروندانی که با وجود اقامت در آمریکا همچنان از مزایای درمانی و اجتماعی در کانادا استفاده می کنند متفاوت خواهد بود.