دولت منیتوبا برای حل مشکل پناهجویان از آمریکا کمک خواست

pallister-0.jpg.size.xxlarge.promo

در حالیکه آمارحضور پناهجویان از آمریکا در شهرهای مرزی مینتوبا رو به افزایش است ، دولت فدرال کانادا هنوز اقدامی برای مقابله با این قضیه انجام نداده و رویکردی بازدارنده را نیز در هفته های اخیر شاهد نبوده ایم.

افزایش تعداد پناهجویان اما مشکلات زیادی را برای ساکنان شهرهای مرزی و دولت منیتوبا بوجود آورده و برایان پالیستر نخست وزیر این استان دیروز به خبرنگاران گفت این قضیه شاید همچنان ادامه داشته باشد و باید به سرعت برای آن فکری صورت گیرد. پالیستر در ادامه گفت :«با رویکرد جدید دولت آمریکا در مورد پناهندگان و تصویب قانونی برای اخراج مهاجران غیر قانونی ، شرایطی ایجاد شد که مردم را به نقل مکان به کانادا تشویق می کند. به نظرم این شرایط ادامه خواهد یافت و به همین دلیل من در روزهای آینده جلساتی با مقامات دیگر استانها و  دولت فدرال خواهم داشت تا برای آینده تصمیم بگیریم. »

شمار افراد پناهجو که عمدتا از کشورهای آفریقایی هستند در هفته های اخیر افزایش چشمگیری داشته است و برخی از وکلای مهاجرت خواهان تغییر موافقت دو جانبه آمریکا و کانادا برای جذب ساده تر پناهجویان شده اند. با این حال پالیستر تاکید کرد در قبال این سیاست موافقان ومخالفانی وجود دارد و تصمیم گیری در این زمینه اصلا ساده نیست. پالیستر تاکید کرد مذاکرات با دولت آمریکا برای حل این مشکل از این هفته آغاز خواهد شد.