دولت فدرال کانادا در تدارک بالا بردن سن قانونی خرید تنباکو تا 21 سال

cigarrrr

دولت فدرال در نظر دارد تا برای کاهش میزان مصرف سیگار در سطح کشور تا سال 2035 سن قانونی خرید و تنباکو در کانادا را تا 21 سال افزایش دهد.

درکنار این گزینه های دیگری هم برای محدود کردن بیشتر سیگاری ها از جمله ممنوعیت در ساختمانهای تجاری چند واحدی و همچنین کلیه آپارتمانها مد نظر دولت است .

به گزارش وزارت بهداشت کانادا هر سال 37 هزار کانادایی بخاطر مصرف سیگار و بیماریهای ناشی از آن جان خود را از دست می دهند.

با این حال طرح مذکور مخالفانی هم در سطح کشور دارد.

به نوشته مترو ، شارون پولسکی مدیر انجمن آزادی های مدنی راکی مانتین در انتقاد از این اقدام دولت می گوید :«دولت قطعا می تواند محدودیتهای بیشتری در این زمینه اعمال کند اما افزایش سن شاید کار درستی نباشد چون تنها منجر به افزایش مراجعه نوجوانان و جوانان به بازار سیاه می شود. »

به عقیده او اگر دولت به جوان 18 ساله اجازه رای دادن ، عضویت در ارتش و خرید الکل می دهد ، نباید برای سیگار کشیدن او در این سن ممنوعیتی ایجاد کند چون اگر تقاضایی برای خرید سیگار در این سن در سطح کشور وجود داشته باشد ، عرضه هم به همان میزان انجام می شود؛ با این تفاوت که  تنها خرید سیگار برای افراد زیر 21 سال در بازار سیاه صورت می گیرد.