دولت انتاریو قصد افزایش حداقل حقوق به 15 دلار و افزایش روزهای مرخصی با حقوق را دارد

15-minimum-wage

دولت کاتلین وین در صدد اعلام تغییرات اساسی در قانون کار انتاریو است که می تواند برای میلیونها کارگر در این استان که با حقوق حداقل زندگی می کنند ، تحول عمده ای محسوب شود.

به گفته منابع دولتی کابینه بزودی تغییراتی را در قانون کار تصویب می کند که به موجب آن تمامی کارکنان در انتاریو حداقل روزهای مرخصی با حقوق در زمان بیماری دریافت می کنند و تعطیلات سالیانه با حقوق آنها از دو هفته بیشتر خواهد شد و از همه مهمتر حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار افزایش می یابد.

در هفته های اخیر دولت لیبرال در حال بررسی گزارشی تحت عنوان Changing Workplaces Review بوده و بزودی تصویب نهایی آن صورت خواهد گرفت. به گفته یکی از مقامات دولت انتاریو ، این گزارش نزدیک به دو سال در حال تدوین بوده و قرار است بین روزهای 22 می تا اول ژوئن به صورت رسمی اعلام شود.

جزییات گزارش مزبور توسط دو تن از مشاوران ارشد دولت به نامهای مایکل میچل و جان مورای تهیه شده است . در صورت تایید نهایی همچنین کارگران امکان ترک محل کار در شرایط اضطراری را پیدا خواهند کرد و در صورت انجام اضافه کار قانون حق بیشتری را نسبت به گذشته به کارگر خواهد داد. در حال حاضر طبق قانون کار انتاریو ، کارفرما اجباری به پرداخت حقوق در صورت بیماری کارگر ندارد و نزدیک به 40 تا 50 درصد کل نیروی کار در انتاریو در صورت بیماری حقوقی بابت آن روز دریافت نمی کنند که این تقریبا شامل 3 میلیون نفر می شود.

دولت انتاریو هنوز در مورد تعداد روزهایی که کارگران در صورت غیبت بخاطر بیماری می توانند حقوق دریافت کنند به تصمیم نهایی نرسیده است .

همچنین هنوز جزییات افزایش حداقل حقوق 11.40 دلاری فعلی انتاریو به 15 دلار مشخص نیست و برنامه زمانی دولت برای این کار می تواند شرایط را برای هزاران شرکت و بیزینس کوچک این استان تغییر دهد.