درخواست کمک کبک از دولت فدرال با پیش بینی ورود روزانه 400 پناهجو در تابستان

Quebec says 400 asylum seekers

با افزایش چشمگیر میزان ورود پناهجویان به استان کبک از گذرگاه های غیرقانونی ، دولت این استان خواهان کمک دولت فدرال شده است .

بنا به گفته دیوید هورتل وزیر مهاجرت کبک ، حدود 50 درصد کل پناهجویان ورودی به کانادا ابتدا وارد این استان می شوند ولی بسیاری از آنها این استان را برای زندگی انتخاب نکرده و راهی استان های دیگر می شوند.

با این حال استان کبک ناچار است در بدو ورود شرایط اسکان و زندگی آنها را فراهم آورده و از نظر مالی تامین کننده نیازهای اولیه آنها باشد. به گفته هورتل دولت کبک نزدیک به 1850 محل اسکان موقت برای پناهجویان در اختیار دارد و در صورت افزایش تعداد پناهجویان با گرم تر شدن هوا ، چاره ای بجز دریافت کمک از دولت فدرال ندارد. او به خبرنگاران گفت :« ما در تابستان گذشته تعداد زیادی پناهجوی اهل هاییتی داشتیم ولی هندوراسی ها ، ال سالوادری ها و مکزیکی ها هم که تا امسال تحت حمایت قانون DACA در آمریکا بودند ، امسال راهی کانادا شده اند و این روند در ماه های پیش رو سریع تر خواهد شد. ولی این تمام ماجرا نیست و برخی از پناهجویان از کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی راهی آمریکا شده و تنها پس از چند روز زندگی در این کشور خود را به مرز کانادا رسانده و اعلام پناهندگی می کنند. »

در سال 2017 استان کبک پذیرای 24980پناهجو بود ولی در صورتی که پیش بینی ورود متوسط روزانه 400 پناهجو در تابستان تحقق پیدا کند ، این استان شاهد رشد 70 درصدی شمار پناهجویان خواهد بود!!