درخواست شهردار ویکتوریا از دولت به منظور وضع مالیات برای خریداران خارجی مسکن

Victoria, BC (JPL Designs/Shutterstock)

شهردار ویکتوریا برای همسان شدن با دو بازار دیگر گران قیمت مسکن کانادا ، خواهان وضع مالیات برای خریداران خارجی مسکن شد.

لیزا هلپس عنوان کرد تورنتو و ونکوور دو بازار گران قیمت مسکن کانادا هر دو این مالیات را وضع کرده اند و معنا ندارد ویکتوریا به عنوان سومین بازار گران کشور فاقد آن باشد.

شهرداری ویکتوریا هفته گذشته رای مثبت به این قضیه داد و به این ترتیب درخواستی رسمی برای وضع مالیات از خریداران خارجی مسکن تسلیم دولت بریتیش کلمبیا خواهد شد.

هلپس در ادامه گفت :«متاسفانه ما نمی توانیم به طور مستقیم چنین مالیاتی تعیین کنیم و تنها مقامات ارشد دولت هستند که امکان وضع چنین قانونی را دارند ولی آنها باید در این شرایط بحرانی به ما کمک کنند. »

آخرین آمار حاکی است متوسط بهای مسکن در این شهر نسبت به ماه مارس سال گذشته 19.1 درصد بیشتر شده است . میزان خریداران خارجی مسکن پس از وضع مالیات در ونکوور در آگوست سال قبل از 3 درصد به 10 درصد در مارس 2017 رسیده است .

ویکتوریا برای بازگرداندن آرامش به بازار مسکن دست به اقداماتی از جمله تسریع روند ساخت مجتمع های استیجاری و منطقه بندی جدید در سطح شهر زده است اما هلپس معتقد است تنها کمک دولت می تواند مانع افزایش بیشتر قیمتها شود:« این مالیات ویژه افرادی است که مسکن را خریداری می کنند و آن را خالی نگاه می دارند تا در زمان مناسب به فروش برسانند. وضع مالیات شاید بتواند بخشی از پازل فعلی مسکن ویکتوریا را حل کند. »

victoria-home-price-index