درخواست سکس بجای اجاره بها از سوی صاحبخانه های ونکووری(فیلم)

rent1

 

این روزها پیدا کردن واحد خالی برای اجاره در ونکوور به قدری مشکل شده که صاحبخانه ها به خود اجازه می دهند تا بجای دریافت اجاره بها ، رابطه جنسی با مستاجر خود داشته باشند و با اینکه این کار تبعات قانونی برای آنها در بردارد ، همچنان شاهد انتشار آگهی های اجاره مجانی واحد مسکونی به مستاجران زنی هستیم که تمایل به رابطه جنسی با مالک دارند.

برای روشن شدن جزییات ماجرا و صحت و سقم این گروه آگهی ها ،یکی از کارکنان سی تی وی با نام مستعار “اپریل لیم ” خود را بجای دختری جا زده  که خواهان اجاره واحدی از این گونه مالکین است . او با یکی از آنها در نزدیکی متروتاون قرار گذاشت . مالک علنا به او گفت در صورتی که حاضر باشد شب دیروقت پس از بازگشت مالک از محل کارش با او سکس داشته باشد ، می تواند مجانی در واحد بیسمنت در برنابی زندگی کند! مالک حتی درباره جزییات سکس هم با اپریل صحبت کرد و به او پیشنهاد داد روی مبل با هم rough sex داشته باشند.

در آگهی دیگری که عنوان کرده بود “اتاق مجانی برای فردی تمیز و مودب” ، اپریل در ملاقات با مالک متوجه شد منظور از اتاق مشترک در واقع “تخت مشترک” است و مالک تاکید کرد هزاران ای میل برای همین تخت مشترک برایش ارسال شده است .

فرد مذکور مالک یک آپارتمان یک خوابه در خیابان بورارد بود و مدت زمان اجاره تا وقتی بود که اپریل حاضر باشد با او سکس داشته باشد و منظورمالک از مودب بودن در آگهی ، رضایتش برای همین مسئله بود!

برایان مونتگ از نیروهای پلیس ونکوور به سی تی وی گفت آنها از این مسئله آگاه هستند ولی با توجه به اینکه افراد بزرگسال با رضایت قبلی و برای سکونت در محل تن به ارتباط جنسی می دهند ، تحقیق در این مورد در اولویت پلیس نیست . با این وجود اگر شکایتی از این بابت به دست پلیس برسد ، تحقیقات به سرعت در این مورد انجام خواهد شد.