درخواست سناتور فروم از دولت فدرال برای اتخاذ سیاست سختگیرانه تر در قبال ایران پس از مرگ دکتر سیدامامی

iranian-canadian-professor-dies-20180210

یک سناتور محافظه کار پارلمان کانادا ضمن انتقاد از دولت فدرال بابت واکنش نسبت به خبر مرگ دکتر سید امامی استاد دانشگاه ایرانی- کانادایی در زندان اوین ، خواهان رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به حکومت ایران شد.

دیروز علاالدین بروجرودی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران عنوان کرده بود موضوع خودکشی پس از رویت جسد از سوی خانواده سید امامی تایید شده و آنها خواهان کالبد شکافی نیستند.

در پی آن عمر الغبرا معاون پارلمان کانادا در امور کنسولی توییت کرد که دولت کانادا درباره شرایط وقوع مرگ آقای سیدامامی نگران است و از ایران خواهان پاسخگویی در این زمینه شد.

اما سناتور لیندا فروم کمی بعد در توییتی نسبت به عدم واکنش قاطعانه دولت فدرال در تقاضا برای روشن شدن ماجرا نوشت :« نگران ؟! چرا نباید خشمگین شد؟ خواستار پاسخگویی؟! پس درخواست برای ارائه فوری جسد به کانادا  چه شد؟»

فروم که ماجرای خودکشی را باور نکرده در گفتگویی مطبوعاتی عنوان کرد :« دلیل عنوان شده برای مرگ او از نظر ما اصلا اعتباری ندارد .زندان اوین که آقای سید امامی در آن حبس شده بود ، مکان بدنامی است که امکان خودکشی در آن وجود ندارد. وقتی شما در این زندان هستید ، اختیار زندگی تان را ندارید. این واقعیت که استاد دانشگاه در زندان مرده است به من می گوید که او به قتل رسیده است و این تنها اتفاقی است که ممکن است در آنجا برای او افتاده باشد. »

فروم در ادامه تاکید کرد:« کانادا باید درخواست کالبدشکافی مستقل توسط پزشکان کانادایی را بدهد و در غیر این صورت باید در نظربگیریم که یک کانادایی دیگر در زندان اوین کشته شده است . این مسئله کاملا ظالمانه است و به نظرم دولت فدرال باید تمامی گفتگوها با دولت با ایران برای بازگشایی سفارت را متوقف کند. »