درخواست برخی اعضای شورای شهر در ویکتوریا برای دریافت مالیات از خریداران خارجی و مالکان واحدهای خالی

دو تن از اعضای شورای شهر ویکتوریا خواهان وضع مالیات اضافی برای خریداران خارجی و همچنین امکان دریافت مالیات بابت واحدهای خالی شدند.

شورا در نشست بعدی خود این موضوع را بررسی خواهد کرد . بن ایسیت یکی از اعضا که این درخواست را مطرح کرده از نگرانی شدید عموم مردم از قیمت مسکن در ویکتوریا خبر داد. در ماه نوامبر گذشته شهرداری ونکوور برای نخستین بار در کانادا مالیات خانه های خالی را تصویب کرد.

به گفته ایسیت دولت بریتیش کلمبیا باید به شهرداری ویکتوریا و سایر شهرهای استان این امکان را بدهد تا مالیات مناسب برای واحدهای خالی اخذ کنند.

پس از وضع مالیات برای خریداران خارجی در ونکوور تعداد معاملات مسکن انجام شده توسط سرمایه گذاران خارجی از 2034 مورد در طول هفت هفته قبل از تصویب مالیات ، به 60 مورد در چهار هفته بعد از تصویب رسید.

اما در مقابل تعداد معاملات خارجیان در ویکتوریا در دو ماه پس از تصویب قانون مالیات ونکوور افزایش یافته است .

ایسیت تاکید می کند قیمت منازل و اجاره بها در سطح شهر افزایش چشمگیری یافته و خرید مسکن از عهده بسیاری از افراد طبقه متوسط خارج شده است. او آمار دقیقی از شمار واحدهای خالی ندارد ولی حدس می زند صدها واحد در سطح شهر خالی باشند.