درخواست ایکیا از نوجوانان تورنتویی برای عدم شب زنده داری در فروشگاه ها(فیلم)

ikea-store-jpg-size-xxlarge-promo

مسئولان فروشگاه های ایکیا در تورنتو از نوجوانان خواستند دست از پنهان شدن در این فروشگاه و شب زنده داری و خوابیدن در بخش های مختلف فروشگاه دست بردارند.

این شرکت سوئدی طی بیانیه ای شدید اللحن به این عده هشدار داد این کار می تواند جرم محسوب شده و عواقبی برای این عده داشته باشد.

در همین حال استفانی هارنت سخنگوی ایکیا کانادا به رسانه ها گفت تلاشهایی در این زمینه در روزهای اخیر صورت گرفته ولی افراد به موقع شناسایی شده و از فروشگاه ها بیرون انداخته شدند. او در ادامه گفت :« می دانیم مردم قصد بدی از این کار ندارند و می خواهند سرگرمی تازه ی داشته باشند ولی بهرحال امنیت فروشگاه و کارکنان را با این کار به خطر می اندازند و متاسفانه می تواند عواقبی برای آنها داشته باشد. »

این سرگرمی جدید از ماه آگوست و پس از انتشار کلیپی از دو نوجوان بلژیکی که در بروکسل دست به این کار زده بودند ، شکل جدی تری گرفت و از آن پس مواردی در آمریکا ، انگلستان  و ژاپن دیده شده است . البته این دو نوجوان بلژیکی ظاهرا به مشکلی برنخوردند چون صبح با باز شدن فروشگاه به سادگی از آن خارج می شوند!