درآمد 37 میلیون دلاری سه شرکت بزرگ کانادایی بابت شکستن قفل گوشی مشترکین !!

charging to unlock cellphones

بنا به تازه ترین گزارشی که از سوی CRTC منتشر شده ، سه شرکت بزرگ ارتباطاتی کانادا در سال گذشته 37.7 میلیون دلار درآمد تنها بابت شکستن قفل گوشی مشترکین کسب کردند. این رقم 75 درصد بیشتر از سال 2014 است . شرکتهای بل ، تلاس و راجرز گوشی هایی در اختیار مشترکین خود قرار می دهند که تنها با سرویس آنها کار می کند و در صورتی که مشترک قصد تعویض شرکت را داشته باشد ، از او هزینه ای 50 دلاری اخذ می کنند.

در این گزارش البته CRTC به جزییات این درآمد اشاره ای نکرد چرا که این سه شرکت معتقدند افشای جزییات درآمدشان از این راه می تواند به رقابت شان لطمه بزند.

ماه گذشته طی جلساتی که بین نمایندگان گروه های حامی مشتری در کانادا و CRTC برگزار شد ، انتقادات شدیدی نسبت به این مسئله ابراز شد . جان لاوفورد مدیر اجرایی مرکز دفاع از منافع عمومی در اتاوا یکی از شرکت کنندگان در این جلسه به سی بی سی گفت :«هر مشترکی باید امکان شکستن قفل گوشی اش را به رایگان در صورت پرداخت کامل اقساط گوشی داشته باشد. این قفل از سوی شرکت سرویس دهنده ایجاد شده و بعد هم بابت شکستن آن از مشتری هزینه دریافت می شود. »

برخی از مشترکین معتقدند شرکتها با این کار گوشی آنها را گروگان گرفته و این هزینه در واقع  برای آزاد کردن گوشی پرداخت می شود و دولت هم در ناباوری به این شرکت اجازه می دهد دست به چنین اقدامی بزنند.

اما نمایندگان سه شرکت مذکور به CRTC گفته اند این هزینه 50 دلاری برای حفظ مشتری در شرکت و عدم استفاده آنها از گوشی هایی است که توسط شخص ثالث در بازار به فروش می رسند.