دختر محجبه در مونتریال بخاطر نشان ندادن گوشهایش از امتحان محروم شد!

یکی از کالج های جونیور مونتریال بخاطر برخورد غیرمتعارف با دختری محجبه در سرجلسه امتحان در کانون توجه رسانه های اجتماعی کبک و کانادا قرار گرفته است .

لین لگار سخنگوی College de Maisonneuve درباره این اتفاق گفت :«استاد بیولوژی مرد یکی از کلاسها ظاهرا پیش از جلسه امتحان خواهان این شده تا شاگردش حجاب خود را بردارد تا او بتواند مطمئن شود شاگرد هدفون به گوش ندارد. اما شاگرد حاضر نشده تا گوش هایش را به استاد نشان دهد و در عوش از او خواسته تا با حفظ حجاب ، گوشهای او را لمس کند تا مطمئن شود هدفون درکار نیست و قصد تقلب ندارد. اما این بار استاد پیشنهاد او را قبول نکرده و به او گفته حس خوبی از این کار نخواهد داشت. با اصرار شاگرد ، استاد به او گفته که نمی تواند آن روز در امتحان شرکت کند.

به گفته لگار استاد از مدتها قبل تاکید کرده بود حق وارسی شاگردانش برای عدم استفاده از هدفون را  بدون توجه به سرپوش آنها خواهد داشت و حتی این مسئله را به صورت کتبی به شاگردان ابلاغ کرده بود.

به گزارش سی تی وی ،ظاهرا دانشجوی مذکور شکایت رسمی در این مورد نداشته و مدیریت کالج هم در تلاش است تا این سوئ تفاهم ایجاد شده را به بهترین شکل برطرف کند.

همچنین شاگرد واستاد در حال مذاکره برای تعیین تاریخ جدیدی برای امتحان هستند.