دختربچه نیوفاندلندی از بابانوئل خواست کادوها را بگذارد و برادرش را ببرد!

برادر

جنیفر مورفی دختر 9 ساله نیوفاندلندی به گفته پدر و مادرش عمل کرد و درخواستش از بابانوئل را روی برف بیرون از خانه نوشت .

اما چیزی که او با اسپری روی برف نوشت کمی با خواسته بچه های هم سن متفاوت بود .

ماجرا از این جا شروع  شد که جنیفر به همراه مادرش بیرون خانه در مرکز شهر سینت جانز برف بازی می کردند و تصمیم گرفتند آدم برفی بزرگی بسازند. ولی کیفیت برفی که روی زمین نشسته بود طوری نبود که به آنها اجازه چنین کاری دهد و همین مسئله مادر را به فکر انداخت که به جنیفر پیشنهاد دهد خواسته اش از بابا نوئل را روی برف بنویسد.

جنیفر با کمک مادر این نوشته را تکمیل کرد و بعد مادر با بدجنسی تمام عکسی از آن را برای برادر بزرگتر جنیفر فرستاد .

ولی طبیعی بود که همسایه ها هم از این درخواست عجیب شوکه شوند و عکسهایی از آن را روی رسانه های اجتماعی همرسان کنند.

البته مادر جنیفر تایید می کند برخی از کاربران متوجه نشده بودند این تنها یک شوخی از سوی دخترش بوده و ماجرا را خیلی جدی گرفته و پاسخهای تندی داده بودند!