خوشامدگویی راکون ناخوانده به مسافران در فرودگاه پیرسون تورنتو (فیلم)

racoon.jpg.size.xxlarge.promo

حضور راکون بازیگوشی در محوطه فرودگاه پیرسون تورنتو بازخورد زیادی در رسانه های اجتماعی داشت.

در یکی از ویدئوهای ارسالی در توییتر ، راکون از سقف بخش دریافت چمدان به مسافران نگاه میکند !

ناتالی مانکور سخنگوی فرودگاه پیرسون به سی بی سی گفت راکون صبح شنبه برای مدتی در بخش دریافت چمدان دیده شد و پس از آن مامورین حیات وحش او را در کمال آرامش گرفته و به محل امنی منتقل کردند.

با این حال تورنتویی ها  دررسانه  های اجتماعی حضور این راکون را سوژه شوخی با فرودگاه پیرسون کردند و حتی برخی معتقد بودند راکون را باید سمبل جدید این فرودگاه دانست !