خودرو سوناتا چند روز پس از بازدید کامل در نمایندگی رسمی در بزرگراه تورنتو منفجر شد!(فیلم)

Hyundai owner says he nearly died after car bursts into flames on Toronto highway

یک راننده تورنتویی خیلی خوش شانس است که هنوز می تواند ماجرای آتش گرفتن خودرویش را در یکی از بزرگراه های اصلی شهر برای رسانه ها تعریف کند.

او هنوز هم نمی داند چرا باید خودرو سوناتا هیوندای او چند روز پس از تحویل گرفتن از تعمیرگاه رسمی دچار این مشکل شود. خودروی او جزو آن مدلهایی بود که بخاطر توقف ناگهانی موتور برای تعمیر و رفع اشکال از طرف کمپانی برای تعمیر اعلام شده بود.

آلن زیلونکو چند هفته قبل به خاطر توقف کامل خودرو و خاموش شدن مکرر آن ناچار شده بود به تعمیرگاه هیوندای برود و در برگه ای که در نمایندگی پر شده دلیل مراجعه صدای آزار دهنده و عدم امکان رانندگی بیش از 20 کیلومتر عنوان شده است .

خودرو دو هفته در تعمیرگاه نمایندگی بود ولی بجای اینکه تعمیرات مربوط به اشکال مورد نظر آلن صورت بگیرد ، چند قطعه دیگر در خودرو تعویض شده بود و هزینه 910.88 دلاری هم بابت آن دریافت شده بود.

اما چند روز قبل آلن در حال رانندگی در بزرگراه بود که ناگهان خودرو با صدای کلیک مهیبی متوقف شد و بعد ظرف چند دقیقه با صدای انفجاری خودرو در آتش فرو رفت و آلن که ابتدا می ترسید بخاطر عبور خودروها در بزرگراه از ماشین پیاده شود ، برای اینکه زنده زنده در آتش نسوزد ، از خودرو خارج شد و با 911 تماس گرفت .

او پس از این حادثه با نمایندگی هیوندای تماس گرفته ولی به نظر می رسد مسئولین این شرکت علاقه ای به صحبت با او در این زمینه ندارند .