حمله نیروهای پلیس به دومین «مکان» در شهر ریچموند

mmmmmmm

نیروهای  RCMP در یک عملیات هماهنگ موفق شدند دومین کلاب غیرقانونی در منطقه صنعتی شهر ریچموند را شناسایی و توقیف کنند.

به گزارش پلیس در این مکان مشروبات الکلی به طور غیرقانونی و بدون مجوز سرو می شد و در کنار ایجاد محوطه ای برای رقص و کریوکی ، یک اتاق هم برای قمار و سالنی هم برای رقص با نورپردازی در نظر گرفته شده بود.

در زمان حضور پلیس حدود 20 نفر پیشخدمت بین 19 تا 25 ساله در کنار چندین مشتری حضور داشتند.

دنیس هوانگ از مامورین RCMP اشاره کرد این دومین کلاب غیرقانونی بود که در یک ماه گذشته در ریچموند توقیف شد . از جمله اتهامات مالکین این کلاب می توان به ریسک جذب مجرمین ، ایجاد قمارخانه غیرقانونی ، حضور بیش از حد مراجعه کنندگان در مکانی کوچک ، سرو کردن بدون مجوز مشروبات الکلی و خطر جدی ایجاد حریق اشاره کرد.