حمله سارقان به صاحبخانه با اسپری فلفل در برنابی(فیلم)

burnabybe4

خانواده ای در برنابی یکشنبه شب سختی را پشت سر گذاشتند.

آنها نیمه شب متوجه حضور سارقان در منزلشان شدند .

سه نفر وارد خانه شماره 7999 در خیابان مک گرگور شده بودند و زمانیکه با عکس العمل صاحبخانه مواجه شدند ، با اسپری فلفل از خود دفاع کرده و به سرعت از  محل متواری شدند.

هنوز هیچکس در این رابطه دستگیر نشده و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.