حمله بدباگ ها به خانواده ای در متل نورث ونکوور(فیلم)

bedddd

خانواده ای اهل ورنون تجربه ای فراموش نشدنی از اقامت کوتاهش در متل کامفورت این در کپیلانو رود در نورث ونکوور دارد.

آنها با انتشار عکسهایی مدعی شده اند بدباگ ها در طول اقامت در یکی از اتاقهای این متل  زنده زنده آنها را خورده اند و با اینکه مدیریت متل از این مسئله مطلع بوده ، به آنها اجازه اقامت در این اتاق را داده است .

کری استوارت مسافر این متل به گلوبال نیوز گفت دست کم چهار بدباگ و تخمهای آنها را در اتاق مشاهده کرده است .همسر او هم خاطرنشان کرد مدیریت متل از آنها عذرخواهی نکرده و تنها سوپروایزری که در آن شیفت کار می کرده از این بابت متاسف بوده است .

کری در پست فیس بوک خود نوشته پس از اقامت در این اتاق از ترس اینکه یک حشره و یا یک تخم حشره در وسایل آنها باشد و به منزل و یا خودرو آنها  منتقل شود ، ناچار شده اند چمدان ، کوله پشتی ها ، کیفها ، کفش ها ، کتابها و برخی وسایل دیگر را دور بیاندازند

مدیریت کامفورت این در تماس گلوبال نیوز اشاره کرد در قبال این مسئله به خانواده مذکور دو شب اقامت مجانی در اتاق دیگری پیشنهاد داده و آنها هم قبول کرده اند . همچنین مدیریت وجود بدباگ در یکی از اتاقها را تایید کرده و افزود که این اتاق برای رفع این مشکل سه ، چهار روز بروی مسافران بسته خواهد بود.