حمایت بیش از 200 هزار نفر از کمپین آنلاین آزادی کار و اقامت برای اهالی چهار کشور نیوزلند ، انگلستان ، استرالیا و کانادا

Canadian-and-British-passports-Norman-ChanShutterstock

یک گروه غیرتجاری تحت عنوان CANZUK International اخیرا کمپین آن لاینی را در حمایت از طرح آزادی تردد، کار و زندگی برای اهالی چهار کشور استرالیا ، نیوزلند ، کانادا و انگلستان راه براه انداخته است .

این گروه پیشنهادات جالبی را در این طرح ارائه کرده که مورد توجه بیش از 200 هزار نفر از اهالی چهار کشور یاد شده قرار گرفته است.

از جمله موارد ارائه شده در این طرح باید به  اجازه کار  و تحصیل برای اهالی چهار کشور ، آزادی جابجایی  و زندگی بین چهار کشور بر اساس قرار داد مسافرتی Trans-Tasman که در حال حاضر بین استرالیا و نیوزلند وجود دارد ، از میان برداشتن محدودیتهای تجاری و گمرکی و تجارت آزاد بین چهار کشور و همکاری بیشتر این کشورها در زمینه سیاست خارجی ، امور دفاعی و اطلاعاتی اشاره کرد.

آزادی جابجایی بین چهار کشور به معنای اجازه کار برای اهالی هر کدام از این کشورها در سه کشور دیگر است . البته طبق پیشنهاد CANZUK International افراد تنها در صورتی می توانند مدعی دریافت کمکهای مالی دولتی باشند که دست کم چهار سال در کشور اصلی خود حضور داشته باشند.

البته CANZUK International تنها گروهی نیست که چنین پیشنهادی را مطرح کرده است و سال گذشت نیز گروه دیگری تحت عنوان Free Enterprise Group در انگلستان خواهان اقدامات مشابهی شده بود . به گفته مسئولان این گروه با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا ، این پیشنهاد می تواند امتیازات اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای انگلستان و سه کشور دیگر دربر داشته باشد.