حفره های اسرار آمیز در قبرستان شهر ارواح بریتیش کلمبیا

granite-creek-cemetery

یکی از مناطق خالی از سکنه در بریتیش کلمبیا اخیرا مورد هجوم عده ای ماجراجو قرار گرفته است .

قبرستان واقع در منطقه سیمیل کامین بریتیش کلمبیا اخیرا مورد از سوی برخی مورد دستبرد واقع شده و به گفته افراد محلی دست کم 16 قبر مربوط به معدنچیان چینی واکاوی شده اند.

محلی ها معتقدند این کار از سوی عده ای صورت گرفته که بدنبال یافتن گنج و یا شی باارزشی در این قبرها بوده اند. حدود پنج سال پیش برای نخستین بار عده ای با در دست داشتن دستگاه فلزیاب دست به وارسی قبرها زده بودند. طبق قانون حفظ میراث تاریخی بریتیش کلمبیا هرگونه نبش قبر و یا آسیب زدن به بقایای انسان در چنین مکانهایی ممنوع اعلام شده است .

در سال 1886 شهر گرانیت کریک در این منطقه با جمعیتی حدود 2000 هزار سومین شهر بزرگ استان به شمار می رفت و تنها ونکوور و نیووست مینستر از آن بزرگتر بودند. اما شهر در آتش سوزی سال 1907 به طور کلی از بین رفتو از آن پس به عنوان شهر ارواح شناخته شد.

یک سوم جمعیت شهر را در آن زمان معدنچیان چینی تشکیل می دادند و اهالی چینی شهر در قبرستانی مجزا به خاک سپرده می شدند. در اواسط قرن بیستم مقامات استان برای انتقال بقایای اجساد چینی ها به چین تسهیلاتی را قائل شدند .

با اینکه گفته می شود گنج یابها بدنبال پیدا کردن اشیای قیمتی در قبرها هستند ، برخی از اهالی منطقه این مسئله را منتفی دانسته و اشاره می کنند با توجه به اکثر افراد دفن شده در این قبرستان را کارگران فقیر تشکیل می دهند ، احتمال وجود اشیای قیمتی در قبرها تقریبا غیرممکن است.