حضور موشها سرسینی باقلوا در ویترین شیرینی فروشی پنج ستاره تورنتو

mouse

مالک یکی از شیرینی فروشی های خیابان کویین در تورنتو تصمیم گرفته فکری جدی به حال موشهای مغازه اش کند.

البته این تصمیم بعد از این گرفته شده که یکی از عابران از حضور دو موش سر سینی باقلوا در ویترین مغازه عکس گرفت و آن را در رسانه های اجتماعی همرسان کرد.

صاحب مغازه شیرینی فروشی ملی در گفتگویی با سی تی وی گفت سینی که موشها در حال مزه کردن باقلواهای آن بودند قرار نبوده به مشتری فروخته شود و تنها برای ویترین در نظر گرفته شده بودند!!

او تاکید کرد تله موشهای زیادی در مغازه و آشپزخانه دارد ولی مشکل موشها در تمامی ساختمان و نه تنها در مغازه او از مدتها قبل وجود داشته است .

مغازه مذکور آخرین بار با موفقیت تست بازرسی بهداشت را در 6 فوریه امسال با موفقیت پشت سر گذاشته و در سایت یلپ هم جزو شیرینی فروشی های ممتاز 5 ستاره تورنتو است .