حذف سیستم قرعه کشی از اسپانسرشیپ مهاجرت والدین به کانادا و افزایش ظرفیت پذیرش سالانه

مهاجرت

وزارت مهاجرت در اقدامی ناگهانی تصمیم گرفت سیستم قرعه کشی برایمهاجرت والدین و پدر بزرگها و مادربزرگها به کانادا را حذف کرده و دوباره به همان سیستم قدیمی اعطای اولویت به زمان دریافت پرونده متقاضیان اسپانسرشیپ مهاجرت والدین برگردد.

احمد حسین وزیر مهاجرت دیروز اعلام کرد سیستم انتخاب تصادفی مهاجرین از بین درخواست کنندگان جای خود را به روند قدیمی ارسال تمامی پرونده ها به مراکز اعلام شده و بررسی آنها خواهد داد. همچنین در سال آینده تعداد بیشتری از والدین و پدربزرگها و مادربزرگها امکان مهاجرت به کانادا را خواهند داشت و ظرفیت پذیرش از 17 هزار نفر در سال 2018 به 20 هزار نفر در سال بعد خواهد رسید.

سیستم لاتاری که سال گذشته معرفی شده بود از همان ابتدا با انتقادهای زیادی روبرو بود و وزیر مهاجرت پس از بررسی انتقادها در استانهای مختلف و نگرانی کانادایی ها تصمیم به تغییر سیستم گرفت.

بنابراین سال آینده از زمان شروع پذیرش پرونده متقاضیان تا زمانی که سقف 20 هزار پرونده پر شود امکان استفاده از این روش وجود خواهد داشت و البته بررسی پرونده متقاضیان مشخص خواهد کرد چند نفر از این متقاضیان واقعا شرایط لازم را دارا هستند.

احمد حسین اما تاکید کرد به نظر او همچنان روش لاتاری از سیستمی که دولت قبلی استفاده می کرد بهتر بود ولی حالا شیوه جدید می تواند شرایط را برای پذیرش تعداد بیشتری از متقاضیان فراهم کند.

در سال 2017 تنها 10 هزار نفر برای استفاده از این روش مهاجرتی پذیرفته شدند ولی در سال 2018 ظرفیت پذیرش به 17 هزار نفر افزایش یافت. ظرفیت پذیرش این شیوه در ابتدای دوره ریاست دولت لیبرال(سال 2015) تنها 5000 نفر بود.