حدس بزنید مشترک شرکت تلاس برای 8 گیگ رومینگ دیتا در آمریکا چقدر شارژ شد؟؟

jesse-janssen-cellphone-telus-consent-wireless

وقتی جس جانسن صورت حساب تلفن همراهش برای ماه سپتامبر گذشته را دریافت کرد، منتظر بود برای سفری که به آمریکا داشته  ، کمی بیشتر از 67 دلار شارژ شود. ولی رقمی که او مشاهده کرد باورکردنی نبود.

شرکت تلاس بابت 8 گیگ رومینگ دیتا در آمریکا ، او را 24225.80 دلار شارژ کرده بود!!

جانسن باید بابت رومینگ در ماه آگوست این مبلغ را می پرداخت ولی او آن زمان درآمریکا نبود . در واقع گوشی او توسط فردی به سرقت رفته ، رمز عبور آن شکسته شده و مورد استفاده قرار گرفته بود. جانسن برای دو هفته گم شدن گوشی اش را گزارش نکرد چون فکر می کرد آن را پیدا می کند و همه چیز تمام می شود. زمانی که او صورت حساب را دید ، تصمیم گرفت با تلاس تماس بگیرد ومشکلش را حل کند.

او گوشی اش را طی یک میهمانی در شیکاگو گم کرد و دیگر ردی از آن پیدا نکرد ولی نمی دانست که این مسئله چقدر می تواند برایش گران تمام شود.

طبق قانون کانادا اگر هزینه رومینگ بیش از 100 دلار و هزینه دیتا بیش از 50 دلار شود ، شرکت سرویس دهنده باید از ادامه سرویس خودداری کند.

تنها در صورتی سرویس به مشترک ادامه می یابد که او رضایتش از این بابت را اعلام کند. این مسئله تنها با ارسال یک پیامک به مشترک و پاسخ  “yes” از سوی مشترک تایید می شودو نیازی به تایید هویت مشترک نیست.

شرکت تلاس هم به جانسن گفت که او رضایتش از این بابت را با پیامک اعلام کرده است در حالیکه گوشی در اختیار جانسن در آن زمان نبود.

پس از رسانه ای شدن ماجرا و گزارش آن در سی بی سی ، شرکت تلاس حاضر شد تا مبلغ صورت حساب را تا 1224 دلار کاهش دهد !!

جانسن هم با قبول اشتباهش از طرح مسئله در دادگاه منصرف شد و حاضر شد  این مبلغ را بپردازد .

ولی واقعا هزینه 8 گیگ رومینگ در آمریکاچقدر است ؟؟