قفل بودن دوچرخه به تابلوی راهنمایی هم مرد مونتریالی را از سرقت منصرف نکرد!(فیلم)

تابلو

پلیس مونتریال اخیرا کلیپی را منتشر کرده که طی آن سارقی برای اینکه بتواند دوچرخه قفل شده به تابلوی راهنمایی را برباید، تابلو را چند تکه می کند .

در این کلیپ که گفته می شود حوالی ساعت 5 صبح رخ داده ، سارق ابتدا سطل زباله ای را کنار تابلوی راهنمایی که دوچرخه ای به آن قفل شده ، می برد.

بعد روی سطل ایستاده و تابلو را باز می کند و کنار گذاشته و دوچرخه را بلند کرده و با خود می برد.

صاحب دوچرخه به سی تی وی گفت هرگز باور نمی کرده شخصی برای سرقت دوچرخه تا این حد دست به ابتکار بزند.

متاسفانه صاحب دوچرخه شماره سریال آن را در اختیار ندارد و همین مسئله یافتن آن را دشوار می کند با این حال پلیس مونتریال قول داده تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهد .

طبق گزارش پلیس هر ساله حدود 2000 دوچرخه در مونتریال به سرقت می رود.