جستجو برای دستگیری مامور پلیس قلابی که رانندگان کلگری را نقدا جریمه می کند!

Fake cop

پلیس کلگری در جستجوی مامور قلابی پلیس است که با متوقف کردن خودروها در سطح شهر از آنها بابت خلافی که انجام نداده اند ، پول نقد درخواست می کند.

سه شنبه هفته گذشته در حوالی خیابان شصت و نهم ، مردی که در حال رانندگی بود به درخواست ماموری که در خودرو هوندا سیویک سفید رنگ با چراغهای آبی  و سفید پلیس حضور داشت ، توقف کرد.

به گفته راننده ، مامور از خودرو هوندا پیاده شد و خودش را مامور ویژه پلیس معرفی کرد و پس از بررسی مدارک راننده ، مدعی شد سرعت غیرمجاز داشته و باید جریمه بپردازد یا اینکه به زندان برود. ولی اگر جریمه را همان جا نقدی پرداخت کند ، مامور می تواند تخفیف قابل توجهی برای جریمه اش در نظر بگیرد.

بعد مامور به خودرو هوندا برگشت و برگه زرد رنگی را به او داد . راننده از پرداخت نقدی جریمه خودداری کرد و از مامور خواست تا کارت شناسایی اش را به او نشان دهد.

در این جا بود که مامور قلابی به خودرو برگشت و بلافاصله محل را ترک کرد.

پلیس مامور قلابی را فردی سی و چند ساله با خالکوبی و کله طاس توصیف کرد که تی شرت سفیدی با عبارت “مامور ویژه پلیس کانادا” روی آن پوشیده است .

او همچنین روی کمربندش چاقو و باتوم حمل می کرده است . پلیس کلگری از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هر خودرو مشکوک پلیس به سرعت با 911 تماس گرفته و مشخصات خودرو و راننده آن را گزارش دهند.