جزییات لایحه «حقوق مسافرین» با هدف حفظ استاندارد سفر هوایی امروز اعلام می شود

airplane-electronics-ban-20170321

دولت ترودو امروز لایحه ای را معرفی خواهد کرد که به موجب آن استاندارد ملی برای حفاظت از حقوق مسافرین هوایی و نحوه برخورد خطوط هوایی با آنها تعیین خواهد شد.

از جمله موارد لحاظ شده در این لایحه عدم پرداخت مبالغ اضافی از سوی والدین برای نشستن در کنار فرزندان شان در حین پرواز خواهد بود.

به نوشته سی بی سی ،هدف این لایحه آگاهی مسافرین از امکانات قانونی و حقوقی در صورت عدم سرویس دهی مناسب و درخواست غرامت از خطوط هوایی خواهد بود.

لوایح مشابهی سال 2002 در آمریکا و سال 2005 در اروپا به تصویب رسیده اند و دولت فدرال امیدوار است این لایحه در سال 2018 به تصویب نهایی برسد.

این لایحه بخشی از برنامه های مارک گارنو وزیر ترابری دولت فدرال برای مدرنیزه کردن سیستم حمل و نقل کانادا خواهد بود.

هنوز جزییات این لایحه در مورد نحوه درخواست غرامت مسافرین و مبلغ دریافتی آنها منتشر نشده است . درحال حاضر مسافران در صورت عدم رضایت از سرویس خطوط هوایی باید شکایت خود را به خط هوایی و یا آژانس حمل و نقل کانادایی ارائه کنند.