جریمه 575 دلاری راننده بریتیش کلمبیایی بابت پرت کردن ته سیگار

جریمه 2

به نظر می رسد با وجود آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف استان ، هنوز رانندگانی هستند که بدون توجه به هشدارها ته سیگار روشن شان را از پنجره خودرو بیرون می اندازند.

اما راننده اهل لانگفورد در ونکوور آیلند شاید تا آخر عمر این هشدار امنیتی را بخاطر داشته باشد.

یکی از مامورین پلیس راننده ای را که ته سیگار روشن به بیرون پرتاب کرده بود ، 575 دلار جریمه کرد و در کنار ممنوع بودن این حرکت ، خشک بودن هوا و امکان ایجاد شدن حریق بخاطر همین ته سیگار را دلیل جریمه سنگین راننده عنوان کرد هر چند خود راننده این جریمه سنگین را دیوانه وار توصیف کرد.

به گزارش گلوبال نیوز ،نیروهای پلیس در ونکوور آیلند طی هفته اخیر 37 برگ جریمه بابت تخلفات مربوط به روشن کردن آتش صادر کرده اند .

جریمه 1