جریمه 5 میلیون دلاری برای شرکت کانادایی فروشنده داروی تقلبی سرطان

سرطان

شرکت کندا دراگز سرانجام موفق شد در پرونده سنگین فروش آنلاین داروی تقلبی سرطان با دادگاه و شاکیان خود به توافق برسد.

این شرکت که دفتر اصلی آن در وینیپگ واقع شده بابت فروش میلیونها دلار داروی تقلبی سرطان در آمریکا مجرم شناخته شد . بنا به توافق حاصل شده با مقامات قضایی آمریکا در مونتانا ، این شرکت باید جریمه ای 5 میلیون دلاری به دولت آمریکا و 29 میلیون دلار غرامت به افراد خسارت دیده بپردازد.

همچنین در توافقی جداگانه کریس تورکلسون مدیر شرکت به پرداخت جریمه 250 هزار دلاری و شش ماه حصر خانگی و چهار سال و نیم تعلیق از کار محکوم شد. از سوی دیگر این شرکت باید وب سایت خود را تعطیل کرده و دامین را هم واگذار کند و دست از توزیع هر گونه داروی تقلبی و یا تایید نشده در آمریکا بردارد.

شرکت کندا دراگز بین سالهای 2009 تا 2012 دست به فروش داروی تقلبی سرطان در آمریکا زده بود.