جریمه 368 دلاری راننده بریتیش کلمبیایی برای استفاده از«چاپستیک» برای خوردن اسفناج در حین رانندگی !

یک قاضی در کلونا علیه زنی که تقاضای تجدید نظر داده بود، رای داد. وی برای این جریمه دریافت کرده بود که در حال رانندگی در بزرگراه شماره 33 با سرعت زیاد مشغول غذا خوردن با استفاده از یک چاپستیک بود.

پلیس سلطنتی در ماه نوامبر سال گذشته بعد از این که یک مامور پلیس خانم کورین جکسون را در حالی دید که یک ظرف اسفناج در دست چپ خود و یک جفت چاپستیک در دست راست خود داشت، جریمه کرد. با استناد به مدارک به ثبت رسیده در دادگاه، افسر کریس نید «این عمل را به عنوان استفاده از چاپستیک‌ها برای هم زدن غذا توصیف کرد.»

او تخمین زد که جکسون در زمان غذا خوردن با چاپستیک داشته با سرعت حدود 60 کیلومتر در ساعت در قسمتی از جاده حرکت می‌کرده که محدودیت سرعت آن 50 کیلومتر در ساعت است. به این ترتیب او از طریق سیستم بی‌سیم با همکارش تماس گرفت تا او را کنار بزند.

در تلاش برای اجتناب از پرداخت جریمه که به خاطر رانندگی بدون احتیاط و توجه لازم صادر شد، جکسون به دادگاه گفت ظرف را با انگشت شصت و سبابه دست چپش نگه داشته و با سه انگشت دیگرش فرمان را گرفته بود و در عین حال با دست راستش مشغول غذا خوردن با چاپستیک‌ها بوده است. اما نید شهادت داد که وقتی جکسون از کنارش رد شده به مدت پنج تا شش ثانیه به وضوح او را دیده است و هیچ یک از دست‌های او روی فرمان نبوده است.

قاضی به این نتیجه رسید که شرایط رانندگی جکسون در این مورد به معنای عدم توجه و احتیاط کافی در حین رانندگی بوده اما اشاره کرد که «دادگاه به این نتیجه نرسیده که فردی که دارد در حین رانندگی غذا می‌خورد دارد بدون توجه و احتیاط کافی رانندگی می‌کند.»

قاضی گفت وضعیت کمینه استاندارد این است که باید در حین حرکت ماشین حداقل یک دست فرد روی فرمان باشد و گفت آن دست نباید مشغول نگه داشتن یک شیء دیگر هم باشد. 

به این ترتیب جریمه کامل جکسون که شامل 368 دلار برای رانندگی بدون توجه و احتیاط کافی می‌شود سر جای خود باقی مانده و باید پرداخت بشود.